Onze speerpunten

Onze speerpunten op basis van de drie ambities

  • bevorder het neerhalen van schotten tussen de economische en de culturele sector.
  • voer een actief communicatiebeleid op het gebied van kunst en cultuur
  • streef ernaar dat cultuur goed zichtbaar is in het centrum van de stad. Het versterkt de de uitstraling van het stadshart.
  • zorg voor een bestendig beleid op het gebied van cultuureducatie; houdt de cultuurschock in stand en breidt die waar mogelijk uit.
  • wees alert op het behoud van voor Capell belangrijke kunsthistorische gebouwen en plaatsen.
  • Zorg in de subisidieregeling dat er ruimte is voor nieuwe initiatieven
  • ga in samenwerking met het culturele veld periodiek na welke onderdelen van kunst en cultuur in Capelle aan den IJssel ontbreken en waarvoor er wel een markt zou zijn, dan wel ontwikkeld zou kunnen worden
  • breng wet- en regelgeving voor culturele evenementen en culturele organisaties terug tot een verantwoord minimum
  • zie kunst en cultuur als instrument voor verbetering van stedelijke economie, vestigingsbeleid, onderwijs en sociale cohesie.