Onze ambitie

Beknopte weergave van onze ambitie.

De ambities van de Cultuurraad (beknopte versie):

1. Streef naar een cultureel rijke stad, waarin kunst en cultuur een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid vormen en waar dit uit de attitude van bestuurders blijkt. Hoge subsidies voor kunst en cultuur zijn daar geen voorwaarde voor. Het gaat erom kunst en cultuur een levend onderdeel van het gemeentelijk beleid te maken en te houden; cultuur in de genen, in het DNA van de gemeente, op te nemen.

2. Streef naar een cultureel ondernemende stad, waar de culturele organisaties bij het algemene beleid van de stad worden betrokken. Leg verbindingen tussen de economische en de culturele sector; stimuleer partnership tussen organisaties en bedrijven. Stimuleer ook het ondernemerschap bij organisaties; bevorder de overdracht van kennis en kunde op economisch gebied in de bedrijvensector op culturele organisaties. Handhaaf bestaande succevolle evenementen en stimuleer nieuwe.

3. Streef naar een "mensen"-stad, een rijke, cultureel ondernemende stad, die gedragen wordt door mensen die trots zijn op hun stad. Bedenk dat veel werknemers van bedrijven en van andere organisaties en ook werkgevers en bestuurders van in Capelle werkende organisaties daar hun aankopen doen en er recreëren, o.a. via het aanbod van kunst en cultuur. Voor mensen die in de culturele sector als vrijwilliger actief zijn, zijn er faciliteiten.