Cultuurraad

Hier vind je informatie over de Cultuurraad Capelle aan den IJssel.

                  

 • Gezocht enthousiaste bestuurders

 • Wie heeft interesse om enige tijd te steken en met andere enthousiastelingen de cultuurraad stevig leven in te blazen?

 • Zoekend naar hun identiteit zijn de huidige leden van de Cultuurraad tot de conclusie gekomen dat de Raad een "Cultuur-adviesorgaan" is. Dus:
  advies geven, gevraagd en ongevraagd.
  Cultuur is té belangrijk voor een stad als Capelle om het beleid daarvoor zonder samenvattende input van het culturele veld tot stand te laten komen.
 • Daarbij is de rol van luis in de pels een goede manier. Aan de andere kant moeten we ook voeling met het culturele veld blijven houden: thema-bijeenkomsten organiseren / informele en formele contacten onderhouden / informatie inwinnen over (ontwikkelingen in) het culturele veld. Dat alles om te zorgen voor een goede besluitvorming.
  Maar.... daarvoor is versterking van de Cultuurraad nodig.

  Informatie bij Monique Peters (mooiss@kpnmail.nl) of Elle Corbeth (ellecorbeth@planet).


  Download onze visie op cultuur

 

Doel:

De Cultuurraad Capelle aan den IJssel heeft tot doel:

 • het behartigen van de belangen van kunst en cultuur in de ruimste zin van het woord  in Capelle aan den IJssel;
 • de bevordering van de samenhang tussen het culturele aanbod en de samenwerking tussen de verschillende culturele organisaties die werkzaam zijn in Capelle aan den IJssel.

Wat doet de Cultuurraad?

 • Brengt advies uit aan het College van Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Bijvoorbeeld over de bezuinigingen die hebben plaatsgevonden en over het het beleid omtrent evenementen. In het laatste geval heeft de Cultuurraad er voor gepleit ook een budget beschikbaar te houden voor nieuwe activiteiten. Hoewel de gemeenteraad deze suggestie verwierp, is het idee opgenomen in het college-akkoord dat in juni 2014 is gepubliceerd..
 • Enkele keren per jaar wordt een z.g. platformbijeenkomst georganiseerd, waar vertegenwoordigers van culturele instellingen en anderen die in (Capelse) cultuur geïnteresseerd zijn, met elkaar discussiëren over een onderwerp dat vastgesteld is voor de betreffende avond. De uitkomst van de avond, kan zijn dat er een advies aan het College of de gemeenteraad wordt uitgebracht.
 • De Cultuurraad draagt samen met de gemeente de verantwoordelijkheid voor de Cultuurbalie, de culturele agenda van en voor Capelle. 
 • Periodiek worden er nieuwsbrieven uitgegeven.