Terug naar overzicht Logo Cultuurraad Capelle

Cultuurraad Capelle

De Cultuurraad is een representatieve vertegenwoordiging van de culturele organisaties in Capelle aan den IJssel.

De raad zal gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het College van B&W en aan de gemeenteraad als belangrijkste adviesorgaan van de gemeente op het gebied van kunst en cultuur. De raad zal 1 á 2 keer per jaar bijeenkomsten organiseren die als platform functioneren en waarop met vertegenwoordigers van culturele organisaties en alle andere belangstellenden zal worden gesproken over één of meer van te voren aangekondigde thema’s die betrekking hebben op het werkveld van de raad.

Contact

Telefoon:

  • 010 - 450 89 17 (Theo Smit)

Email: